Лотки

ЛОТКИ          
           
Лоток серый 1м.п.= 2,5 шт.= 350руб. 140 11   400х200х80
Лоток  красный 1м.п.= 2,5 шт.= 390руб. 156 11   400х200х80
           
Лоток средний Белый 1м.п.= 3 шт.= 345руб. 115 15,3   350х250х90
Лоток средний Красный 1м.п.= 3 шт.=396руб. 132 15,3   350х250х90
           
Лоток большой Белый 1м.п.= 2 шт.= 350руб. 175 15,3   495х210х70
Лоток большой Красный 1м.п.= 2 шт.=396руб. 198 15,3   495х210х70

 
Главная Лотки